Bekijk onze producten, productomschrijving en productgarantie

Download

Zonnepanelen

Hoe werken zonnepanelen?

• Een zonnepaneel zet zonne-energie (licht) om in elektrische energie. Hoe meer licht, hoe meer stroom er opgewekt wordt.
• Zonnepanelen mogen niet verward worden met zonnecollectoren, die werken volgens een ander principe.
• Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Watt-piek (WP). Dit is de opbrengst van een zonnepaneel onder optimale omstandigheden.
• Zonnepanelen wekken gelijkstroom op, terwijl de meerderheid van onze huishoudelijke apparaten op wisselstroom werkt. Een omvormer zet gelijkstroom om naar wisselstroom die in huis gebruikt kan worden en/of aan het elektriciteitsnet kan worden teruggeleverd.
• Een groepenkast zorgt voor de verdeling van de afgenomen en opgewekte elektriciteit tussen de huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet.
• Een groot deel van de opgewekte energie zal al in de woning gebruikt worden, maar de overige energie wordt aan het elektriciteitsnet teruggeleverd. Dit noemt men salderen.
• Neem contact op met uw energie leverancier, voor het bedrag wat u krijgt voor het terug leveren van uw opgewekte energie.

Hoeveel energie levert een zonnepaneel op?

• Bij onze zonnepanelen staat vermeld hoeveel vermogen in Wattpiek (Wp) ze opleveren. Dit varieert van 265 Wp tot 330 Wp onder optimale omstandigheden.

Hoeveel zonnepanelen kunt u plaatsen?

Het aantal zonnepanelen dat u kunt plaatsen hangt af van het soort dak, schuin- of platdak en het dakoppervlakte.

• Schuindak
Op een schuindak komt er 20mm ruimte tussen de panelen voor het bevestigingsmateriaal. Bij het plaatsen van zonnepanelen op een schuindak, moet u er rekening mee houden of u de panelen in portrait (staand) of landscape (liggend) wilt plaatsen.
• Platdak
Op een platdak kunt u ervoor kiezen om zonnepanelen in een Oost-West opstelling te plaatsen of een Zuid opstelling. Heeft u een platdak maar een beperkt dakoppervlakte, dan is een Oost-West opstelling een uitstekende keuze. Bij een zuid opstelling moet er namelijk rekening gehouden worden met een afstand tussen de rijen zonnepanelen. De eerste rij veroorzaakt schaduw op de volgende rij, waardoor de verschillende rijen minimaal 1500mm uit elkaar komen te staan.

Door de zonnepanelen in een Oost-West opstelling te plaatsen kunt u circa 30% meer zonnepanelen plaatsen. Wel zult u circa 5 tot 7% minder rendement uit uw zonnepanelen halen. Het verschil met een zuid opstelling is in de grafiek hieronder te zien.

Een Oost-West opstelling start eerder op en stopt later. Echter levert de installatie minder vermogen op het hoogtepunt (12.00-14.00u) van de dag.

Wat is het rendement met zonnepanelen?

• Veel leveranciers van zonnepanelen berekenen een verkeerd rendement. Vaak wordt de afschrijving niet mee gerekend en vergeten zij de degradatie (jaarlijkse vermindering van opbrengst) van de zonnepanelen. Als er niet voor een enphase (20jaar garantie) gekozen wordt, dan moet men er rekening mee houden dat de omvormer na circa 10 tot 15 jaar vervangen dient te worden. Als men dit allemaal meeneemt, dan blijkt het rendement op de investering circa 4 tot 6% te bedragen. Dat is nog altijd meer dan op een bank spaarrekening!

Heeft het zin om zonnepanelen in het bewolkte Nederland aan te schaffen?

• Zonnepanelen wekken niet alleen stroom op van de zon, maar krijgen ook energie van het daglicht. Dus het heeft zeker zin om zonnepanelen aan te schaffen in Nederland! Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen. Het aantal zonuren in Nederland bedraagt jaarlijks gemiddeld zo’n 1650 uur.

Hebben de zonnepanelen onderhoud nodig?

• Zonnepanelen hebben weinig onderhoud nodig. Het meeste vuil wordt namelijk vanzelf van uw zonnepanelen afgespoeld door regen en/of sneeuw. Het is echter wel belangrijk om uw zonnepanelen regelmatig te controleren op vuil of stof dat is achtergebleven. Wij adviseren om uw zonnepanelen om het half jaar even schoon te maken voor een optimale werking.

Hoeveel panelen heeft u maximaal nodig?

• Het aantal zonnepanelen is afhankelijk van het energieverbruik. Dit kunt u terug vinden op de laatste eindafrekening van het energieleverancier. Voor een snelle berekening kunt u het jaarlijkse energieverbruik in KWh delen door 0,9. De uitkomst is het totaal aantal KWh aan zonnepanelen wat u nodig heeft om uw totale energieverbruik af te dekken en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden.

Wat is het verschil tussen zwarte en donkerblauwe zonnepanelen?

• Qua rendement is er op de panelen, wanneer ze in Nederland gebruikt worden nauwelijks verschil. Zwarte zonnepanelen zijn meestal minder opvalland dan de donkerblauwe zonnepanelen.
De donkerblauwe zonnepanelen hebben een aluminium(kleurige) omranding en de zwarte zonnepanelen hebben een zwarte omranding. In combinatie met de zwarte zonnecellen en de zwarte omranding, wordt dit over het algemeen als mooier ervaren.

Overige

Wat is een omvormer?

• Het centrale hart van een zonnepaneelsysteem is de omvormer. De omvormer moet gelijkstroom (DC) omzetten in wisselstroom (AC). Omdat de zonnepanelen gelijkstroom opwekken moet dit omgevormd worden naar wisselstroom. Na het omvormen kan de opgeleverde stroom pas gebruikt worden in het elektriciteitsnet.

Waar moet ik de omvormer plaatsen?

• De zonnepanelen worden aangesloten op de omvormer. De omvormer kan in verschillende locaties geplaatst worden. Hou er alleen rekening mee, dat de omvormer in een geventileerde ruimte hangt. Uiteindelijk is het rendement hoger en de levensduur langer als de omvormer goed kan koelen.

Wat is het verschil tussen de verschillende merken omvormers?

Tegenwoordig zijn er erg veel verschillende merken omvormers te koop. Wij leveren alleen efficiënte betrouwbare omvormers. De verschillen van onze omvormers zijn het volgende:
•  Het aantal fasen waarop de omvormer aangesloten kan worden, dit kan één of drie fasen zijn
•  Wel of geen galvanische scheiding
•  Micro-omvormers voor één of twee panelen
•  Manieren om met (gedeeltelijke) schaduw op de zonnepanelen om te gaan (bijvoorbeeld meerdere kleine omvormers of omvormers met slimme software)
•  Fabrieksgarantie
•  Omzettingsrendement
•  Mogelijkheid om het systeem modulair uit te breiden
•  Geluidsproductie
•  Wijze waarop opbrengstinformatie weergegeven wordt en datalogging
•  Montageplek van de omvormer(s) (bijvoorbeeld buiten, onder of bij de panelen, binnen)

Wat is een optimizer?

• Een optimizer kan in combinatie met een zeversolar of een fronius omvormer gebruikt worden. Een optimizer is een intelligent kastje onder één zonnepaneel. Het zorgt ervoor dat de energie-opbrengst van een afzonderlijke zonnepaneel maximaal wordt gebruikt. Dit in tegenstelling tot de zonnepanelen zonder optimizers waarbij de opbrengst van de zonnepanelen bepaald wordt door het zwakste zonnepaneel. Het gebruik van optimizers heeft alleen zin als er enkele tijdelijke schaduwobjecten zijn over de panelen. Zo blijven de overige panelen zonder schaduwval maximaal genereren.

Hoe verdient u uw investering terug?

• In eerste instantie is de aanschaf van zonnepanelen een flinke investering, maar niet investeren in zonnepanelen kost u nóg meer geld. Met een set zonnepanelen bent u onafhankelijk van energiebedrijven waarvan de energieprijs maar blijft stijgen. Met zonnepanelen kunt u ervoor zorgen dat uw energieprijs voor stroom terug gaat naar 0 euro. Een eenmalige investering in zonnepanelen is goedkoper dan maandelijks de energierekening blijven betalen. De aanschaf van zonnepanelen verdient zichzelf altijd terug!

Wat moet u na de aanschaf doen met uw energieleverancier?

• Na de aanschaf van de zonnepanelen hoeft u zich enkel aan te melden bij www.energieleveren.nl. Uw energieleverancier neemt vervolgens vanzelf contact met u op over uw elektriciteitsmeter.

Hoe werkt het salderen van stroom?

• Als u op een bepaald moment meer stroom opwekt dan u verbruikt, kunt u stroom terug leveren aan het net (Salderen). LET OP: Uw meter loopt dan terug. Controleer goed wat het bedrag is wat u terug krijgt, voor het leveren van stroom aan uw elektriciteitsleverancier. Per 1 juli 2013 mag er onbeperkt gesaldeerd worden (alleen kleinverbruikers).

Hoe zit het met de bekabeling?

• Vanaf de zonnepanelen komen er kabels die in de omvormer aangesloten worden. De omvormer heeft een aparte kabel die aangesloten zal worden in de meterkast. Hier is er een vrije groep voor nodig. Standaard leveren wij een kabel van 25 meter. Mocht dit niet lang genoeg zijn, dan kunnen wij altijd een langere kabel meeleveren.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

• Nee, enkel bij gebouwen die vallen onder monumentenzorg moet er een vergunning aangevraagd worden bij het gemeentelijk bureau voor de monumentenzorg.

Brengen zonnepanelen een extra blikseminslag risico met zich mee?

• Uit onderzoek blijkt dat zonnepanelen geen extra blikseminslag risico meebrengt. De elektronica van een zonnestroomsysteem (met name de omvormer) is gevoelig, maar wordt beschermd door een overspanningsbeveiliging. Het risico dat door een blikseminslag in de buurt een omvormer kapot gaat (bijvoorbeeld door inductieschade) is klein. Tegen een inslag in uw huis is echter niets bestand.

Wat betekenen Wp, kWp en kWh?

• Wp staat voor ‘Wattpiek’. Wattpiek is een meeteenheid voor de capaciteit van fotovoltaïsche cellen (zonnecellen) om zonne-energie in elektriciteit om te zetten. Eén wattpiek is de productie van een elektrisch vermogen van 1 watt(W) onder laboratorium omstandigheden. Dat betekent bij een instraling van 1000 Watt per m2 en een temperatuur van 25 graden celcius.

• kWp staat voor ‘kiloWattpiek’, 1 kWp = 1000 Wp.

• kWh staat voor ‘kiloWattuur’, 1 kWh = 1000 Wh. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd of verbruikt vermogen van 1000 Watt of 1 kW.