Wat betekenen Wp, kWp en kWh?

• Wp staat voor ‘Wattpiek’. Wattpiek is een meeteenheid voor de capaciteit van fotovoltaïsche cellen (zonnecellen) om zonne-energie in elektriciteit om te zetten. Eén wattpiek is de productie van een elektrisch vermogen van 1 watt(W) onder laboratorium omstandigheden. Dat betekent bij een instraling van 1000 Watt per m2 en een temperatuur van 25 graden celcius.

• kWp staat voor ‘kiloWattpiek’, 1 kWp = 1000 Wp.

• kWh staat voor ‘kiloWattuur’, 1 kWh = 1000 Wh. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd of verbruikt vermogen van 1000 Watt of 1 kW.