Hoeveel panelen heeft u maximaal nodig?

• Het aantal zonnepanelen is afhankelijk van het energieverbruik. Dit kunt u terug vinden op de laatste eindafrekening van het energieleverancier. Voor een snelle berekening kunt u het jaarlijkse energieverbruik in KWh delen door 0,9. De uitkomst is het totaal aantal KWh aan zonnepanelen wat u nodig heeft om uw totale energieverbruik af te dekken en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden.